Kontakt

Kontaktné údaje

Marketing

info@milasik.sk

Šéfredaktor

Lucia Martinová
email: lucia.martinova@madviso.com

Fakturačné údaje

Madviso s.r.o.
Karpatská 6
811 05 Bratislava – mestská časť Staré Mesto
Slovensko

IČO: 50 545 060
DIČ: 2120365258

Okr. súde Bratislava I, odd. Sro, vl.č.114663/B

Tatra banka, a.s.: 2940029953/1100
IBAN / SWIFT: SK38 1100 0000 0029 4002 9953 / TATRSKBX

Kde nás nájdete?

Naša kancelária sa nachádza v centre Bratislavy.

Navigácia

Magazíny